Zásady ochrany osobních údajů:

1. Osobní údaje:

Při návštěvě našich webových stránek nemusíte uvádět žádné osobní údaje ve smyslu zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů. Naše webové stránky slouží výhradně k prezentaci výrobků nabízených firmou Grupa Topex. Zakoupení těchto výrobků na našich stránkách není možné. Pokud se ovšem budete chtít na nás obrátit prostřednictvím našich webových stránek, budete vyzváni k uvedení vašeho jména, příjmení a adresy elektronické pošty. Uvedení jména a příjmení není nutné. Výše jmenované údaje budou využity firmou Grupa Topex výhradně za účelem odpovědi na vámi položené dotazy. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Vaše údaje avšak mohou být zpřístupněny generálnímu inspektorovi ochrany osobních údajů v případě možné kontroly, stejně jako jiným státním orgánům, pokud to ukládají právní předpisy.

 

2. Údaje jsou shromažďovány automaticky:

Během vašich návštěv na našich webových stránkách jsou automaticky shromažďovány údaje o těchto návštěvách, tj. IP adresy počítačů, které používáte, když navštěvujete naše webové stránky, typ prohlížeče, typ operačního systému vašeho počítače, umístění, atd. Výše uvedené údaje budou použity výhradně za účelem analýzy chování uživatelů internetu během návštěvy našich webových stránek, včetně analýzy informací o vašem používání našich stránek, jako například vámi navštívené stránky, délka návštěvy, atd., jakož i co nejlepšího spravování obsahu na našem webu. Kromě toho můžou webové stránky z technických důvodů používat soubory „cookies“, které slouží k identifikaci vašich prohlížečů při prohlížení našich stránek. Soubory „cookies“ jsou ukládány na vašem počítači a jsou využívány naším serverem při další návštěvě našich stránek. Automaticky shromažďované údaje v žádném případě neumožňují identifikaci jednotlivých uživatelů.

 

3. Změna zásad ochrany osobních údajů

Firma Grupa Topex si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených zásad ochrany osobních údajů. Případné změny budou zveřejněny na našich webových stránkách.

 

4. Kontakty

Subjektem shromažďujícím vaše údaje je „Grupa Topex Sp. z o.o.“. Sp. K. se sídlem ve Varšavě, ul. Pograniczna 2/4. W případě jakýchkoliv dotazů ohledně ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

 

5. Autorská práva

Veškeré fotografie, grafiky, texty, prezentace a jiné chráněné právní zájmy, jež jsou umístěny na našich webových stránkách, jsou chráněny autorským právem. Jakékoliv jejich kopírování, zpracování, úpravy a použití bez souhlasu majitele autorských práv je zakázáno. Veškerá označení produktů, které jsou prezentovány na našich webových stránkách, jsou registrovanými ochrannými známkami, jejichž použití bez souhlasu oprávněných subjektů je zakázáno.